Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) được chế tạo từ những sản phẩm phụ của dầu mỏ, từ một hoặc hai loại polymer (polyamide) như polyester và/hoặc polypropylen.

Tùy theo hợp chất và cách cấu tạo, mỗi loại Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) có những đặc tính cơ lí hóa như sức chịu kéo, độ dãn, độ thấm nước, môi trường thích nghi v.v…khác nhau.

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Hầu hết các sản phẩm có mặt tại Việt Nam đều được chế tạo bằng polyester và polypropylen. Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) được chia làm ba nhóm chính dựa theo cấu tạo sợi: dệt, không dệt và Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) địa phức hợp.

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Nhóm dệt: gồm những sợi được dệt ngang dọc giống như Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) may, như Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) địa kỹ thuật loại dệt polypropylen.

Biến dạng của nhóm này thường được thí nghiệm theo 2 hướng chính: hướng dọc máy, viết tắt MD (machine direction) và hướng ngang máy, viết tắt CD (cross machine derection).

Sức chịu kéo theo hướng dọc máy bao giờ cũng lớn hơn sức chịu kéo theo hướng ngang máy.

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) dệt thông thường được ứng dụng làm cốt gia cường cho các công tác xử lí nền đất khi có yêu cầu.

Nhóm không dệt: gồm những sợi ngắn và sợi dài liên tục, không theo một hướng nhất định nào, được liên kết với nhau bằng phương pháp hóa (dùng chất dính), hoặc nhiệt (dùng sức nóng) hoặc cơ (dùng kim dùi).

Nhóm Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) phức hợp: là loại Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) kết hợp giữa Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) dệt và không dệt.

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Nhà sản xuất may những bó sợi chịu lực (dệt) lên trên nền Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) không dệt để tạo ra một sản phẩm có đủ các chức năng của Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) dệt và không dệt.

Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết
Vải địa kỹ thuật tại Phan Thiết

Vải địa kỹ thuật